Điện thoại: 02433760583 - Email: c3lytutan@hanoiedu.vn - Website: c3lytutan.edu.vn
banner
Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Về việc mua bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020

TRƯỜNG THPT LÝ TỬ TẤN THÔNG BÁO Về việc mua bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020

Ngày cập nhật: 08-09-2019
Lượt xem: 66

TRƯỜNG THPT LÝ TỬ TẤN

 

THÔNG BÁO

Về việc mua bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020

Thực hiện Hướng dẫn số 3049/BHXH-QLT ngày 29/7/2019 của BHXH TP. Hà Nội v/v hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020;

Thực hiện Công văn số 733/ UBND-BHXH ngày 12/8/2019 của UBND huyện Thường Tín v/v triển khai BHYT học sinh sinh viên năm học 2019-2020,

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thu BHYT học sinh. Để đảm bảo quyền lợi thông suốt quá trình khám chữa bệnh của học sinh, phụ huynh có thể mua BHYT cho học sinh tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện.

  1. Mức thu BHYT: Mức lương cơ sở: 1.490.000 x 4.5% x số tháng tham gia BHYT. Học sinh có thể mua BHYT 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng)
  2. Phương thức mua: Mua tại cơ quan BHXH huyện

Để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh kịp thời và thông suốt, đề nghị học sinh lớp 10.11.12 rà soát thẻ BHYT của mình, nếu thẻ BHYT có giá trị đến hết ngày 31/12/2019 thì mua trước ngày 30/11/2019, nếu thẻ BHYT có giá trị đến hết ngày 30/09/2019 thì mua trước ngày 30/08/2019.

Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, nhà trường đề nghị các đc GVCN thông báo tới 100% học sinh lớp chủ nhiệm và hướng dẫn học sinh đăng ký mua BHYT trên tinh thần tự nguyện không ép buộc.

 

Nơi nhận:

- GVCN;

- Lưu VT.

Thường Tín, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Tần

 

 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ TỬ TẤN

Địa chỉ : Mai Sao - Xã Nguyễn Trãi - Huyện Thường Tín - Hà Nội

Điện Thoại : 02433760583

Email : c3lytutan@hanoiedu.vn

Website: c3lytutan.edu.vn

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 15
Trong tuần: 153
Lượt truy cập: 106432
Website is designed at tnweb.vn