Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

| Điện thoại: 02433760583 - Email: c3lytutan@hanoiedu.vn
banner_truong_ly_tu_tan_2024_web
Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

ĐƠN XIN HỌC TRƯỜNG THPT LÝ TỬ TẤN

MẪU ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÝ TỬ TẤN NĂM HỌC 2015 – 2016

Ngày cập nhật: 21-09-2016
Lượt xem: 612

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THPT VĂN LANG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀO LỚP 10TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LÝ TỬ TẤN NĂM HỌC 2015 – 2016

Kính gửi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LÝ TỬ TẤN 

Tên tôi là: ………………………………. là Bố, Mẹ ( Hoặc người giám hộ)…………………….

.Học sinh: ………………………………………………                    Nam, Nữ: …………………..

Sinh ngày ………… Tháng …….….. Năm…………..                    

Nơi sinh: ……………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………..

.Điện thoại nhà riêng:………………………………………………………………………………

..Năm học 2015 – 2016 học lớp 9 Trường THCS: …………………………………………………..

Đã dự thi TN THCS khóa ngày: ……...........................................................................................

Tại hội đồng thi: ………………………………         SBD:……………..     Phòng thi:…………

..Môn Văn:………………………..……… điểm        Môn Toán: …………………………… điểm

Xếp loại TN THCS:……………………………        Tổng điểm xét tuyển: Văn hóa ... 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ TỬ TẤN

Địa chỉ : Mai Sao - Xã Nguyễn Trãi - Huyện Thường Tín - Hà Nội

Điện Thoại : 02433760583

Email : c3lytutan@hanoiedu.vn

Website: c3lytutan.edu.vn

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Trong ngày: 35
Trong tuần: 285
Lượt truy cập: 250678
Website is designed at tnweb.vn