Điện thoại: 02433760583 - Email: c3lytutan@hanoiedu.vn - Website: c3lytutan.edu.vn
banner
Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Các quyết định, danh sách phê duyệt học sinh diện chính sách HK2 năm học 2020-2021

Các quyết định, danh sách phê duyệt học sinh diện chính sách HK2 năm học 2020-2021

Ngày cập nhật: 23-04-2021
Lượt xem: 166

s23-4-2021._qd_46

23-4-2021._qd_47

23-4-2021._qd_48

23-4-2021._qd_49

23-4-2021._qd_50

23-4-2021._qd_51

23-4-2021._qd_52

23-4-2021._qd_53

23-4-2021._ds_hs_duoc_ho_tro_chi_phi_hoc_tap

23-4-2021._danh_sach_hs_dien_chinh_sach

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ TỬ TẤN

Địa chỉ : Mai Sao - Xã Nguyễn Trãi - Huyện Thường Tín - Hà Nội

Điện Thoại : 02433760583

Email : c3lytutan@hanoiedu.vn

Website: c3lytutan.edu.vn

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Trong ngày: 16
Trong tuần: 52
Lượt truy cập: 149324
Website is designed at tnweb.vn